Pembaharuan Lesen Perniagaan SSM

Pembaharuan SSM
  • Maklumat Pemilik
  • Maklumat Perniagaan
  • Maklumat Pembaharuan

Nota: Borang pembaharuan ini bukan untuk Sdn. Bhd. dan LLP. Sdn. Bhd. dan LLP tidak perlu pembaharuan tahunan.

Nota: 13 bulan lewat : Tidak boleh diperbaharui. Sila pergi ke kaunter SSM di cawangan SSM terhampir