Pendaftaran Lesen Perniagaan SSM

Pendaftaran SSM
  • Maklumat Pemilik
  • Maklumat Perniagaan
  • Kod Perniagaan
  • Dokumen
  • Maklumat Pembayaran

Rujukan: Muat turun fail Kod Perniagaan dan letakkan kod yang bersesuaian dengan jenis perniagaan di dalam ruangan borang di atas. SSM_BusinessCode.pdf

Pastikan tulisan pada gambar IC jelas dapat dibaca, tidak terhalang dengan jari , tidak kabur. Gambar pemohon memegang kad pengenalan di paras leher.

Kemukakan salah satu dokumen rasmi seperti Lesen Memandu/ Passport/ Sijil Kelahiran/ Sijil Nikah/ bil telefon atau bil utiliti atas nama sendiri.

Pastikan tulisan pada gambar IC jelas dapat dibaca, tidak terhalang dengan jari , tidak kabur. Gambar pemohon memegang kad pengenalan di paras leher.

Kemukakan salah satu dokumen rasmi seperti Lesen Memandu/ Passport/ Sijil Kelahiran/ Sijil Nikah/ bil telefon atau bil utiliti atas nama sendiri.